vrijdag 5 april 2013

Nieuwe training 'Kracht van het Midden'


Inleiding
Mensen op ‘Midden-posities’ in organisaties, zoals teamleiders, coördinatoren en midden managers, bevinden zich vaak in een complex en ingewikkeld krachtenveld. Zij ervaren veel verantwoordelijkheid en beperkte bevoegdheid. Daarbij hebben ze te maken met veel betrokkenen met veelal tegengestelde belangen en de taak waar ze voor staan lijkt vaak paradoxaal. Hun opdracht is zelden helder en eenduidig (laat staan SMART) en hun invloed moeten ze vaak op een meer informele manier uitoefenen.

Resultaten
Na de training kun je:
·       Meer invloed uitoefenen op het krachtenveld om je heen.
·       Effectiever omgaan met de verschillende belangen die er tegelijkertijd bestaan.
·       Je belemmerende (communicatie) patronen herkennen en hier anders mee omgaan.
·       De regelruimte in jouw rol beter benutten zodat je niet klem komt te zitten.

Opbouw

Voorafgaand aan de training bespreekt iedere deelnemer met de trainer individueel de resultaten van een 360 graden feedback onderzoek. Hiermee verzamelen we beelden vanuit de vier perspectieven over jouw functioneren als Midden.
 
Tijdens de training staat het krachtenveld van Top, Onder, Collega’s en Externen waar Midden zich voortdurend in bevindt centraal. We onderzoeken de dynamiek in dit krachtenveld aan de hand van praktijkvoorbeelden en je eigen casuïstiek.

Naast een beter inzicht in de dynamiek en patronen die spelen, krijg je concrete handvatten, toepasbaar in jouw specifieke situatie. Hierdoor krijg je meer ruimte krijgt om jouw rol in je organisatie op een prettige en professionele manier uit te oefenen.

Praktisch
De training vindt plaats op 14 en 15 mei 2013, in Duinzigt Oegstgeest. De kosten voor deze 2-daagse training zijn € 695,- excl. btw. Dit is inclusief het uitvoeren en individueel nabespreken van het 360 graden onderzoek. 

Voor aanmelding of meer informatie: martijn@druide-leren.nl of www.krachtvanhetmidden.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten